Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Du er her: Forside
Side-alternativer

Verdens miljøverndag 2007

by zopeadm sist endret 11.06.2007 - 10:49

IS SOM SMELTER - ET HETT TEMA? Norge fikk i 2007 i oppdrag av FN å markere Verdens miljøverndag, 5. juni. Tema for dagen var is som smelter. Over 100 nasjoner markerte dagen og tematikken var høyst aktuell. Snø og is som smelter er en av vår tids største miljøutfordringer, og miljødagene ble markert i vertsbyen Tromsø med en rekke storslåtte arrangementer.

HAR DU GÅTT GLIPP AV NOE? Du finner webcast av arrangementene på nett på følgende linker:

Tromsdalen kirke sommer

ØKUMENISK GUDSTJENESTE fra Ishavskatedralen søndag 3 juni 2007

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/258498

Her finner du Verdens miljøverndags FESTFORESTILLING fra KulturHuset i Tromsø

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/259298

Her finner du OUR COMMON FUTURE – 20 Years On. A Global Perspective on how to SucceedGro HB - Rundebordskonferanse med innlegg fra bl.a. tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland:

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/258506

Her finner du alle innlegg under klimakonferansen: MELTING ICE - A HOT TOPIC, mandag 4 juni:

Desmond Tutu

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/258507

Her finner du alle innlegg under klimakonferansen: MELTING ICE - A HOT TOPIC, tirsdag 5 juni:

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/258508

Reinflokk i Sibir

Her finner du den nordiske konferansen som setter fokus på problemstillinger særlig knyttet til nordområdene: NORDIC PERSPECTIVES

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/258509

Isbjørn på isflakIs spiller en viktig rolle for miljøet på kloden. Isen reflekterer solvarme og er med på å holde temperaturen på kloden stabil. Is er også en ferskvannsresurrs og en vital del av klodens økosystem. Isbreer smelter og snødekte områder avtar i alle verdens regioner. Klimaet er i endring. I Arktis skjer temperaturstigningen dobbelt så fort som på resten av kloden, og permafrosten tiner. Nedsmelting av polis fører til gradvis tilbaketrekning av iskanten, noe som endrer livsvilkår for dyr og mennesker i Arktis. Arter blir utrydningstruede, og hele samfunn mister livsgrunnlaget.

Globalt sett er utviklingen i Arktis alvorlig for klima og levesett i hele verden. En økning i temperaturen på kloden fører til reduksjon av is og snø i fjellkjeder som Himalaya og Andes. Dette forandrer vannføringen i flere av verdens store elvesystemer, noe som endrer forutsetninger for jordbruk, helse, sykdommer, plante- og dyreliv.

Breer som minker, virker inn på beholdningen av ferskvann som har konsekvenser både for matproduksjon og menneskers helse.Klimaflyktninger

Nedsmelting av den arktiske havisen fører til økt regional og global oppvarming fordi mindre varme reflekteres når isoverflatene minker. En nedmelting av Grønlandsisen fører til stigning av havnivået på kloden. Spesielt utsatt er befolkningen på lavtliggende øyer og i deltaområder, der store landområder kan bli oversvømt. De fattige rammes først og hardest. Antallet klimaflyktninger kan få store dimensjoner og sette nasjoner ut av spill.

Arktis er ikke bare sterkt utsatt for klimaendringene. Arktis er i ferd med å bli verdens oppsamlingsplass for miljøgifter. Vind og strøm bringer miljøgifter fra verdenssamfunnet inn i nordområdene. Urfolks situasjon i Arktis er med dette blitt svært sårbar.

Miljøgifter er ikke bare en arktisk utfordring, men truer helse og livsgrunnlag og er til hinder for utvikling i fattige land.

I samarbeid med UNEP, som er FNs miljøprogram, ble det arrangert mange spennende og interessante markeringer rundt om i landet. MEdiainteressen var enorm, og budskapet fra miljøverndagen engasjerte internasjonalt. Det ble dessuten markert at 2007 var starten på Det internasjonale polaråret, IPY.

Tromsø by

Hovedmarkeringen ble lagt til Tromsø, men dagen ble markeret både nasjonalt og internasjonalt. Tromsø ble valgt som vertsby for Verdens miljøverndag fordi byen har et polarvitenskapelig miljø i internasjonal toppklasse, med Universitet i Tromsø og Norsk Polarinstitutt som tunge aktører. Tromsø har dessuten ei levende polarhistorie, både i fortid og nåtid.

Hele kloden står i dag overfor en klimaendring som får konsekvenser for mennesker i alle deler av verden. Vi trenger mer kunnskap, internasjonalt samarbeid og større bevissthet om framtidas store utfordringer. Slik ble dagen markert i vertsbyen:

Isbre arktisFolkefest

  • Festforestilling
  • Prisutdelinger
  • Internasjonal klimakonferanse
  • Kurs, opplæring
  • Konferanser
  • Felles religiøs markering
  • Publikasjoner
  • UngdomsfilmfestivalDen internasjonale siden for Verdens miljøverndag

Besøk den internasjonale nettsiden for Verdens Miljøverndag: http://www.unep.org/wed/2007/English/

Basert på Plone, et open source content management system