Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Du er her: Forside TARA-ekspedisjonen
Side-alternativer

TARA-ekspedisjonen

by Sylvi Liljegren sist endret 11.06.2007 - 12:19

Skonnerten Tara vil gjenta ferden polarforskeren Fridtjof Nansen gjorde med Fram i 1893-96, da han lot skipet fryse inn i polhavet nord for Sibir og lot det drive med havstrømmene. Som Fram har Tara et skrog med rund form for å unngå å bli skrudd ned av pakkisen.

I løpet av Taras drift over havet – som startet i september 2006 – vil forskjellige forskere være om bord på skipet etter tur, og forskjellige forskningsprosjekter vil bli gjennomført. Tara er en del i ett av de store klimaprosjektene under Det internasjonale polaråret. Den norske delen av dette polarår-prosjektet heter iAOOS Norway: Closing the loop

 http://www.taraexpeditions.org/

Forskere ved Norsk Polarinstitutt har besøkt Tara. Forskerne foretok detaljerte målinger og installerte automatiske målingsinstrumenter. Tara-ekspedisjonen kombinerer forskning, teknologi, utdanning og kommunikasjon. Tara Arctic har som mål å studere effekter av klimaforandringer og å høyne allmennhetens oppmerksomhet når det gjelder betydningen av økologisk balanse. Ekspedisjonen samarbeider med UNEP, FN's miljøprogram.

Tara i isenTara HANÆ i isen


Basert på Plone, et open source content management system