Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personal tools
You are here: Home Stor kunstutstilling åpner på Verdens miljøverndag
Document Actions

Stor kunstutstilling åpner på Verdens miljøverndag

by Sylvi Liljegren last modified 2007-03-03 11:07

Miljøverndepartementet og Nobels Fredsenter går sammen om å presentere en stor internasjonal kunstutstilling med klimaendringer som tema. Utstillingen åpner 5. juni på Nobels fredsenter i Oslo, og 40 kunstnere fra hele verden deltar.

Krefter innen kunst, fredsarbeid, politikk og miljøvern presenterer denne globale utstillingen om klimaendringer fordi kloden trues og vi står ved inngangen til en ny tid med store samfunnsmessige endringer. Endringer som vil kreve modig og tydelig handling, og tverrkulturelle og tverrfaglige løsninger for å begrense skadevirkningene.  

FN har bedt Norge om å stå for hovedmarkeringen av Verdens miljøverndag 2007. I den anledning presenteres utstillingen Visjoner om endring, som er et samarbeid mellom Natural World Museum, FNs miljøprogram (UNEP), det norske Miljøverndepartementet og Nobels Fredssenter. Den internasjonale utstillingen av samtidskunst er ment å skape økt bevissthet om global oppvarming og klimaendringer, og stimulere til positive holdningsendringer og tiltak for miljøet.

En stor internasjonal forskningssatsing markerer en ny epoke innen polarforskningen, og i den forbindelse er 2007-2008 utpekt som Det Internasjonale Polaråret, IPY, samtidig som fokus for Verdens miljøverndag 2007 er: Is som smelter – et hett tema?

I forbindelse med Verdens miljøverndag vil en rekke arrangementer finne sted i vertsbyen Tromsø, også kjent som Porten til Ishavet, før åpningen av utstillingen Visjoner om endring i Nobels Fredssenter. Fredssenteret ble åpnet i 2005 av Wangari Maathai, som fikk fredsprisen i 2004 for sin innsats for bærekraftig utvikling, demokrati og fred i regi av bevegelsen Green Belt Movement. Utstillingen ønsker å stille spørsmålet om hva miljøforandringene innebærer, illustrert ved bl.a. issmelting og opptining av permafrost, fra Himalaya til Kilimanjaro, fra Andes til Arktis.

Utstillingen utforsker problemstillinger som “Hva er klimaendringer?”, ”Hva blir de politiske utfordringene?”, ”Hvordan kan bærekraftig utvikling bli en vei til fred?” og ”Hvorfor skal vi bry oss?”. De 40 kunstnerne har ulike formspråk og substans. Kort om tre av dem:

Den norske fotografen Anne Senstad har deltatt på en rekke utstillinger, blant annet i Sao Paulo, New York og Oslo. Siden 1996 har hun mottatt støtte fra Kulturrådet og Stiftelsen Fotogalleriet. I 1997 begynte Senstad å arbeide med lys og farge. Gjennom sine bilder har hun utforsket lys, farge og lyd ved å fotografere rene lyskilder og hvordan de fungerer i ulike miljøer.

Den canadiskfødte kunstneren Robert Bateman er en av verdens fremste kunstnere når det gjelder avbildning av naturen. Siden 1960-tallet har Bateman vært miljøforkjemper, og han har mottatt en rekke priser og utmerkelser, blant dem Officer of the BATEMAN bildeOrder of Canada (landets høyeste sivile utmerkelse) og Rachel Carson Award, og han ble utnevnt til en av det 20. århundrets Champions of Conservation av det amerikanske National Audubon Society. Hans arbeider er blant annet å finne i de private samlingene til prins Charles, prins Philip, avdøde fyrstinne Grace av Monaco og prins Bernhard av Nederland. På denne utstillingen er Bateman representert med maleriet “Antarctic Evening – Humpback Whales”, som viser hvor mesterlig han uttrykker naturens storhet og kompleksitet.

Chris Jordan er en av de fremste blant de amerikanske kunstnerne som arbeider i spennet mellom kunst og miljøpolitikk. Jordan har ti separatutstillinger bak seg, og har deltatt på mer enn 20 kollektivutstillinger. Hans bilder har vært brukt i flere fremtredende magasiner, og han har mottatt en rekke priser for sine fotografier.

Kunstnere fra en rekke land vil delta på Visjoner om endring – Fred Ivar Utsi Klemetsen (Norge), Jonas Liveröd (Sverige), Laura Horelli (Finland), Lucy Orta (Frankrike), Mona Hatoum (Libanon), Subhankar Banerjee (India), David Nash (Wales), Dalibor Martinis (Kroatia), David Buckland (UK), Yoshiaki Kaihatsu (Japan), David Trubridge (New Zealand), Helen Mayer Harrison og Newton Harrison (USA), Gary Hume (UK), David og Hi-Jin Hodge (USA) og mange flere.

Nobels Fredssenter ønsker at utstillingen skal oppfattes som en unik mulighet til å bruke kunstens universelle språk som katalysator for å mobilisere mennesker til ettertanke og handling i fredelige former. De ønsker også å sette enkeltmennesker, lokalsamfunn og ledere i stand til å fremme verdier som er til beste for miljøet, på tvers av sosiale, økonomiske og politiske skillelinjer.

 


Powered by Plone, the Open Source Content Management System