Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Du er her: Forside MILJØVERNMINISTEREN hilser
Side-alternativer

MILJØVERNMINISTEREN hilser

by Sylvi Liljegren sist endret 16.04.2007 - 11:57

På Verdens miljøverndag 2007 har vi valgt å fokusere på is som smelter. Is spiller en kritisk rolle for det globale miljøet. Is og snødekte flater reflekterer varme fra sola til verdensrommet, og bidrar til å kjøle ned jordkloden. Store deler av verdens ferskvannsreserver finnes som is. Is er viktig for flere av jordas økosystemer.

Isdekket på jordkloden forandrer seg som følge av klimaendringene. Isbreer krymper, snødekte områder avtar og permafrost tiner. Is smelter ikke bare i polarområdene hvor klimaendringene skjer dobbelt så fort som andre steder, med store konsekvenser for arktiske urfolk så vel som for det globale miljøet og havnivået. Is smelter også i høytliggende områder over hele verden, i befolkningsrike regioner hvor snø-og isdekke hittil har garantert for den livsviktige vannforsyningen.  

Helen BjørnøyKlimaendringene vil legge klare premisser for hvordan vi skal sikre utvikling, bosetting, sikkerhet, matproduksjon og helse i alle verdensdeler. Vi vil være ”på tynn is”, med mindre vi klarer å bremse den globale oppvarmingen. Det haster med å endre kursen dersom vi skal nå målet med å halvere de globale klimagassutslippene innen 2050. Det må knyttes allianser og mobiliseres bredt over hele verden. I denne sammenheng håper jeg  Verdens miljøverndag vil inspirere til kunnskap, bevissthet og handling i Norge så vel som i resten av de om lag 100 land som hvert år markerer FNs miljøverndag. 

Miljøvernminister Helen Bjørnøy


Basert på Plone, et open source content management system