Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Du er her: Forside Klimaseminar for UNGE LEDERE i kirkas organisasjoner
Side-alternativer

Klimaseminar for UNGE LEDERE i kirkas organisasjoner

by Sylvi Liljegren sist endret 28.05.2007 - 15:55

Kirkerådet og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke inviterer til et klimaseminar for unge ledere fra kirke og organisasjoner i Tromsø fredag 1. juni fra lunsj, til søndag 3. juni. Seminaret avsluttes med økumenisk gudstjeneste i Ishavskatedralen hvor erkebiskop Desmond Tutu vil preke. Blant de inviterte er unge fra bispedømmerådene: En fra hvert bispedømme pluss to ekstra fra Nord-Hålogaland, Norges Kristne Råd (5), de kristne ungdomsorganisasjonene (7), Natur og Ungdom (3) i tillegg til tre økumeniske gjester fra Nigeria, Fiji og Kiribati.

Sted
Sydspissen hotell i Tromsø.

Mål
Klimaseminaret vil bringe unges engasjement inn i Verdens miljøverndag. Ved å invitere unge medlemmer av bispedømmerådene ønsker vi også å legge forholdene til rette for at klimaendringer vil kunne bli fulgt opp videre på Ungdommens kirkemøte, Kirkemøtet, i hvert bispedømme og i de ulike ungdomsorganisasjonene.
Ingen organisasjon, kirke eller nasjon kan løse klimautfordringene alene. Flere andre kirker, organisasjoner og land har viktige erfaringer. Det er derfor viktig med deltagelse fra de kristne ungdomsorganisasjonene, Norges Kristne Råd, miljøvernorganisasjoner og gjester andre land. Hva kan vi gjøre sammen?

Beskrivelse
Seminaret vil skape et rom hvor unge kan knytte kontakt med hverandre og bli gjensidig inspirert i forhold til hvordan man kan møte klimautfordringene. Hvordan kan unge være med på å ta ansvar og skape håp i forhold til klimautfordringene?

Seminaret vil gi deltagerne:

faktainformasjon om klimaendringer;
fortellinger fra mennesker som opplever konsekvensene av klimaendringer;
teologisk fundament for at kirke og religioner må handle;
konkrete handlingsalternativ;
utfordring og støtte til videre engasjement i sine respektive sammenhenger
 
Flere norske og utenlandske kirkeledere vil være i Tromsø i forbindelse med markeringen av Verdens miljøverndag. Lørdag kveld inviteres enkelte av kirkelederne til å delta i programmet. Det vil da bli mulig for dialog mellom generasjonene og gjensidig ansvarliggjøring i forhold til klimautfordringene.
Deltagerne vil forberede ett opprop som vil bli opplest under seremonien i fjæra etter gudstjenesten i Ishavskatedralen 3. juni.

PROGRAM

Fredag 1. juni

12.30 – 13.30   Lunsj

13.30 – 15.00   Velkommen, biskop Per Oskar Kjølås m.fl.

15.00 – 15.30   Pause

15.30 – 17.00   Klimaendringer i polare områder, Norsk Polarinstitutt

17.00 – 17.30   Pause

17.30 – 18.30   Klimaendringer i Stillehavet og i Afrika, Ms Iyabo Oyekola, Nigeria; Ms Teraungo Beneteri, Kiribati; Ms Frances Namoumou, Fiji

18.30 – 20.00   Middag

20.00 – 22.00   Bli kjent program - Båttur

 

Lørdag 2. juni 2007

08.00 – 08.45  Frokost

08.45 – 09.00  Morgenbønn

09.00 – 10.30   Guds skaperverk, Tore Johnsen

10.30 – 11.00    Pause

11.00 – 12.30    God’s desire to heal the earth, Professor Barbara Rossing

12.30 – 14.00   Lunsj og Forberedelse til økumenisk gudstjeneste

14.00 – 15.30   Handlingsalternativ
  Med Changemaker, Natur og Ungdom, Grønn Hverdag

15.30 – 16.00   Pause

16.00 – 17.30   Hva bør kirkene gjøre?

17.30 – 18.00   Pause

18.00 – 20.00   Møte med kirkeledere

20.00 – 22.00  Middag/utflukt

  

Søndag 3. juni 2007

08.30 – 09.15   Frokost

09.15 – 10.15    Oppsummering av programmet

10.15 – 12.15    Utsjekking/Forberedelse til TV overført gudstjeneste

12.15 – 14.00    Økumenisk gudstjeneste i Ishavskatedralen, Skaperverkets dag, med bl.a. biskop Per Oskar Kjølås, erkebiskop Desmond Tutu og biskop Sofie Petersen fra Grønland

14.00 -                Avreise


Basert på Plone, et open source content management system