Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Du er her: Forside Gro Harlem Brundtland og rapporten "Vår felles fremtid" hylles under miljøvernmarkeringen i juni
Side-alternativer

Gro Harlem Brundtland og rapporten "Vår felles fremtid" hylles under miljøvernmarkeringen i juni

by Sylvi Liljegren sist endret 28.05.2007 - 15:55

20 år er gått siden statsminister Gro Harlem Brundtland og Kommisjonen for miljø og bærekraftig utvikling publiserte rapporten ”Vår felles fremtid”. Det skal Regjeringen markere i New York i mai og i Tromsø i juni, og Brundtland vil delta i markeringene med sitt budskap om veien videre.

- Arrangementene vil vise at det Gro og kommisjonen gjorde for to tiår siden fortsatt er av stor viktighet og betydning. De satte miljø på topp av den internasjonale dagsordenen. Nå er det klima som er vår største utfordring, og denne regjeringen vil føre en ambisiøs klimapolitikk der vi skal redusere utslipp både hjemme og internasjonalt, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Han peker på tre konkrete norske tiltak i dagens miljøkamp:

- Det første er å bli best i verden på rensing av klimagasser i kraftverk, det andre er at vi skal innføre et kvotesystem for industrien som tvinger fram utslippsreduksjoner, og det tredje er at vi satser 20 milliarder kroner på bioenergi, vindmøller og fornybar energi, fortsetter Stoltenberg. 

Verden har forandret seg på de 20 årene som har gått, og nye premisser ligger til grunn for den politiske debatten. To stikkord er; en globalisert verden, og de mange bevisene på menneskeskapt klimaendring.  

Samtidig viser innholdet i rapporten seg levedyktig i beskrivelsen av bærekraft som premiss for utvikling. I dag har vi fått mer og ny kunnskap om klimaendringer, sammenhengen mellom fattigdom, miljø og utvikling, og energiutfordringene. 

Norge har som betydelig energiprodusent og miljønasjon et særlig ansvar for å bidra til å løse klimautfordringene. Regjeringen ønsker å gjøre 20-årsmarkeringene av Verdenskommisjonens rapport til arenaer for de positive drivkreftene og forandringene som er nødvendige for å få til den snuoperasjon dagens miljøutfordringer krever. 

Kommisjonen for bærekraftig utvikling skal møtes for 15. gang i New York i mai. Under 20-årsmarkeringen skal Gro Harlem Brundtland være hovedtaler under åpningen av høynivåsegmentet. Dessuten er Norge vert for en ministerlunsj der hun er æresgjest.  Det jobbes samtidig med å få fremtredende ledere til dette arrangementet for å belyse bærekraftig utvikling og for å løfte frem nye erkjennelser om forholdet mellom fattigdom, miljø, sikkerhet og økonomisk vekst, med særlig vekt på energifeltet.   

- Hensikten er å bygge på den enorme prestisjen som Gro bygde opp gjennom denne kommisjonen. Den hadde stor betydning, den satte en helt ny dagsorden for miljø. Nå skal vi gi miljøkampen i 2007 ny fart. Vi skal gjenreise Norge som en spydspiss i den internasjonale miljøkampen. Vi skal spesielt jobbe med å utvikle ny miljøteknologi som hele verden kan dra nytte av, sier utviklingsminister Erik Solheim, som skal representere den norske regjeringen under arrangementet i New York. 

Statsminister Stoltenberg var blant de som tok sterkest til orde for å beholde bærekraftig utvikling – CSD – da dette spørsmålet kom opp i panelet for FN-reform.  CSD er den arena der energi- og klimaspørsmål drøftes i en bredest mulig sammenheng og med representanter fra de fleste land, fra industrien, frivillige organisasjoner og multilaterale organisasjoner. 

Under årets sesjon vil derfor norske synspunkter på energi- og klimaspørsmål nå ut til en bredde av land og mangfold av aktører det vanskelig finnes muligheter for i andre sammenhenger.  Kommisjonens 15. møte er derfor en egnet arena til å markere bærekraftsbegrepet med fornyet og fremtidsrettet innhold. 

Norge har i år tatt på seg hovedvertskapet for markering av Verdens miljøverndag, som er 5. juni hvert år og i regi av UNEP. Man valgte tidlig et temafokus for markeringene, som nå etter planen strekker seg over nesten en uke og med arrangementer i Tromsø, Oslo og flere andre byer i Norge. Temaet er;  Is som smelter – et hett tema?. Dette gir anledning til å sette fokus på miljø og bærekraftig utvikling i nordområdene, men med globalt perspektiv. 

I denne sammenheng fant man det naturlig å legge et Brundtlandarrangement til Tromsø 4. juni. Arrangementet blir samme dag som Norsk Polarinstitutts forskerkonferanse, og vil finne sted på Universitetet i Tromsø.


Basert på Plone, et open source content management system